همان اوایل جنگ و بعد از فتح خرمشهر که اسرائیل لبنان را اشغال کرد و ما به آنجا نیرو بردیم که بعدا امام(ره) فرمان دادند که آنها را برگردانیم، پادگان‌مان در یکی از شهرهای سوریه بود
در بد‌ترین تحریم‌های نظامی در زمان جنگ حرکتی را آغاز کردیم که به خودکفایی رسیدیم و حتی موشک‌هایی با بُرد 110 کیلومتر را خود می‌ساختیم. امروز در بسیاری جهات پهلو به پهلوی آمریکا حرکت می‌کنیم.
من شرایط امروزمان را شبیه مجلس ششم می دانم؛ نه به لحاظ شباهت توان رقیب، بلکه به لحاظ فقدان گفتمان غالب میان اصولگرایان و اصالت دادن به وحدت صرف برای کسب رأی.
امام و آقا هر دو می‌گویند این رابطه باید رابطه دو دولت مساوی باشد. رابطه گرگ و میش نباشد، هر وقت آمریکا قبول کرد ما رابطه برقرار می‌کنیم ، اما تحقق این امر را در ناصیه آمریکا نمی‌بینیم، چرا نمی‌بینیم؟ انقلاب اسلامی در کمال ناباوری دنیا پیروز شد، هر دو قدرت شرق و غرب را تهدید کرد و اگر این انقلاب بماند روز به روز آنها عقب می‌روند و ما جلو می‌رویم.
اینها می دانند اگر گزینه نظامی آمد جلو اولین حرکتی که بر علیه ایران اسلامی بشود مطمئنیم که ظرف نیم ساعت دیگر اسرائیلی روی زمین نخواهد بود و این هنر شهید مقدم و همرزمنانش بود.
یادبود
پاسدار می گوید: «من دست شما را خوانده بودم و می دانستم شما چرا این قدر مرا اذیت می کنید، به من بد می گویید، مسخره می کنید، و جوک می گویید. شما می خواستید مرا عصبانی کنید تا واکنش تندی نشان بدهم، ولی من این کار را نمی کردم. آخرین حربه تان انداختن آب دهان بود؛ وقتی این کار را کردید یک لحظه عصبانی شدم، ولی یاد دو مطلب افتادم: یکی اینکه در صدر اسلام همین صحنه برای مولای ما اتفاق افتاد. وقتی حریف امام علی (ع) این کار را کرد، امام علی (ع) بلند شد، دور میدان قدم زد، بعد برگشت و مأموریتش را انجام داد. دیگر اینکه به یاد آیه ای از قرآن افتادم؛ آن آیه را که خواندم، تسکین پیدا کردم و رفتم.» می پرسند: «کدام آیه؟» می گوید: «والکاظمین الغیظ و العافین للناس والله یحب المحسنینن.» احسان طبری می گفت: «من عربی و تاریخ اسلام را بهتر از شما بلدم. وقتی آن جوان به عنوان نسل پرورده انقلاب این حرف ها را به من گفت، همان لحظه فرو ریختم و اصلا هر چیزی که به عنوان علم مارکسیسم و دنیای مارکسیسم در من بود فرو ریخت.»
آرشیو