|
به‌روز شده در: ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۶
درباره سرنوشت منتظری و اطرافیانش و چند خاطره روشنگر : گریه منتظری از سر سادگی، خرید شراب با مجوز منتظری و دستور شهید رجایی برای اخراج نورچشمی مهدی هاشمی از کشور...
همان اوایل جنگ و بعد از فتح خرمشهر که اسرائیل لبنان را اشغال کرد و ما به آنجا نیرو بردیم که بعدا امام(ره) فرمان دادند که آنها را برگردانیم، پادگان‌مان در یکی از شهرهای سوریه بود
در بد‌ترین تحریم‌های نظامی در زمان جنگ حرکتی را آغاز کردیم که به خودکفایی رسیدیم و حتی موشک‌هایی با بُرد 110 کیلومتر را خود می‌ساختیم. امروز در بسیاری جهات پهلو به پهلوی آمریکا حرکت می‌کنیم.
من شرایط امروزمان را شبیه مجلس ششم می دانم؛ نه به لحاظ شباهت توان رقیب، بلکه به لحاظ فقدان گفتمان غالب میان اصولگرایان و اصالت دادن به وحدت صرف برای کسب رأی.
امام و آقا هر دو می‌گویند این رابطه باید رابطه دو دولت مساوی باشد. رابطه گرگ و میش نباشد، هر وقت آمریکا قبول کرد ما رابطه برقرار می‌کنیم ، اما تحقق این امر را در ناصیه آمریکا نمی‌بینیم، چرا نمی‌بینیم؟ انقلاب اسلامی در کمال ناباوری دنیا پیروز شد، هر دو قدرت شرق و غرب را تهدید کرد و اگر این انقلاب بماند روز به روز آنها عقب می‌روند و ما جلو می‌رویم.
یادبود
در یکی از سفرهایم به لیبی، وقتی به ملاقات آقای قذافی رفتم، به من گفت که هیئتی از سرخ پوستهای آمریکایی به اینجا آمده اند و وقتی من به آنها گفتم مقاماتی از ایران آمده اند آنها اظهار تمایل کردند تا با شما ملاقات کنند. اتفاقاً این گروه با همان لباس های سرخ پوستی آمریکایی، یعنی با همان کلاه ها و لباس ها، از آمریکا آمده بودند. ما داخل یک چادر روی زمین نشستیم. من شروع کردم به صحبت کردن دربارۀ امام. کسی هم ترجمه می کرد. من چند بار گفتم امام ما، امام ما. در همین بین، پیرمردی که شاید بالای هشتاد سال داشت و رئیس آنها بود اشاره به مترجم کرد که بگو ساکت بشود. بعد به مترجم گفت که به این آقا بگویید این قدر نگوید امام ما، امام ما. بعد یک مرتبه لباس کرباس تنش را پاره کرد و گفت: «این آقا اگر می خواهد ببیند این امام کجا هست، اگر چشم دارد، بیاید عکس امام را در قلب من ببیند. این امام همۀ مستضعفان جهان است. امام همۀ ظلم شده های جهان است. این امام ما هم هست. امام را برای ایران مصادره نکنید.
آرشیو